OutsideStore.nl  metaaldetectors                            verhuur formulier 2012

 

 

Naam:
Adres:
Postcode:                                Plaats:
Telefoon:                                                         
Huurperiode:
 
Artikel Aantal Dag Weekend Week Subtotaal Borgsom
BlackAdder Pro     20,00      25,00     55,00         50,00
Garrett Ace 150     22,50      27,50     60,00         50,00
Garrett Ace 250     24,50      29,50     65,00       100,00
Teknetics Omega     25,00      35,00     67,50       200,00
Bodemradar(JeoTech)   150,00    350,00   450,00     1200,00
              
             
               
        Totaal:    
        Voldaan:    

 

Verhuur voorwaarden

 
1.     De huurder dient zich voorafgaand aan de huurperiode, te legitimeren.
2.     De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, vermissing, diefstal en waterschade.
3.     De verhuurder garandeert een correcte staat van de metaaldetector. Eventuele beschadigingen, die geconstateerd worden voorafgaand aan de verhuurperiode, zullen op dit formulier worden aangegeven en door beide partijen worden ondertekend.
4.     Voorafgaand aan de verhuurperiode dient het verhuurbedrag betaald te worden.
5.     Bij verlies of niet te herstellen schade zal de verkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht.
6.     Alle apparatuur dient schoon te worden terug gebracht. Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 2,50 per attribuut in rekening worden gebracht.
7.     Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs op de borg in mindering worden gebracht.
 
Handtekening huurder:  plaats/datum                         Paraaf verhuurder:  plaats/datum


Geen producten aanwezig

 | Meer